Moeswers y mis

 AMYNEDD :

Y gallu i fod yn amyneddgar.

Amynedd i aros tro  a gwrando ar eraill.

Amynedd gyda chi eich hun pan nad yw pethau'n mynd fel a gynlluniwyd - peidio bod yn rhwystredig.

Amynedd at eraill

Derbyn mai nid nawr yw'r amser gorau ar gyfer popeth.

Diolch i'r CRhA am yr ipads newydd
Diolch i'r CRhA am yr ipads newydd

 

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael eu cynnwys ym mhob gweithgaredd. Ein prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau fod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 15824

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Stringbuilders24Nov2014

16:00 pm - 17:30 pm

Infant Meeting for parents25Nov2014

15:00 pm - 17:30 pm

NO YEAR 1 URDD CLUB25Nov2014

15:00 pm - 16:00 pm

Year 5 and 6 Sports Club25Nov2014

15:05 pm - 16:15 pm @ Junior School

Ffair Nadolig Strade Christmas Fair25Nov2014

17:00 pm - 18:30 pm @ Sports Hall

A warm welcome to all

Infant Meeting for parents26Nov2014

15:00 pm - 17:30 pm

NO MATHS CLUB - Mrs Gealy, Mrs Holcombe a Mrs Parry26Nov2014

15:00 pm - 16:30 pm @ Infant School until 4.00

For the children in the classes of Mrs Parry, Mrs Mrs Holcombe and Mrs Gealy

No Year 2 and 3 Choir27Nov2014

15:00 pm - 16:00 pm @ Infant School

URDD Year 3 and 427Nov2014

15:00 pm - 16:00 pm

Junior Christingle Service02Dec2014

10:30 am - 11:15 am @ St Gwynnog's Church

Parents welcome

YEAR 1 URDD CLUB02Dec2014

15:00 pm - 16:00 pm

Year 5 and 6 Sports Club02Dec2014

15:05 pm - 16:15 pm @ Junior School

MATHS CLUB - Mrs Gealy, Mrs Holcombe a Mrs Parry03Dec2014

15:00 pm - 16:30 pm @ Infant School until 4.00

For the children in the classes of Mrs Parry, Mrs Mrs Holcombe and Mrs Gealy

New children visit from Bright Beginnings04Dec2014

00:00 am - 00:30 am

Staff from Bright Beginnings will also join.

New Reception class children visit Infants (Brightbeginnings)04Dec2014

09:15 am - 11:30 am @ Infants

Staff from Bright beginnings will visit with children

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>