Moeswers y mis

HEDDWCH
Mae angen heddwch i gymdeithas
wâr.
Mae heddwch allanol yn y byd ac
mewn perthnasau.
Ein nod yw cael heddwch mewnol
ein hunain.

Rydym am fodlonrwydd gyda phwy yr ydym a'r hyn sydd gennym.

 

 

 

Cyngor y Babanod 2014
Cyngor y Babanod 2014

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael eu cynnwys ym mhob gweithgaredd. Ein prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau fod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

CYMDEITHAS RHIENI AC ATHRAWON

Diolch i'r sawl ddaeth i'r GRhA heno a llongyfarchiadau i'r swyddogion newydd.

Diolch hefyd i Anthea ac Ian am eu gwaith ar hyd y blynyddoedd.

Swyddogion Newydd:

CADEIRYDD NEWYDD - JO WILLIAMS

TRYSORYDD - EMMA HEYES

YSGRIFENNYDD NEWYDD- CATRIN JONES

Website Hits: 07929

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Junior String Chamber Ensemble23Oct2014

09:00 am - 11:30 am

URDD Year 5 and 623Oct2014

15:00 pm - 16:00 pm

Year 2 and 3 Choir23Oct2014

15:00 pm - 16:00 pm @ Infant School

PCSO Lloyd Junior Assembly24Oct2014

10:00 am - 21:30 pm

Half Term / Hanner Tymor27Oct2014

Stringbuilders27Oct2014

16:00 pm - 17:30 pm

NO YEAR 2 URDD CLUB28Oct2014

15:00 pm - 16:00 pm @ Babanod

Urdd For Year 2 only for

NO Year 5 and 6 Sports Club28Oct2014

15:05 pm - 16:15 pm @ Junior School

MATHS CLUB - Mrs Gealy, Mrs Holcombe a Mrs Parry29Oct2014

15:00 pm - 16:30 pm @ Infant School until 4.00

For the children in the classes of Mrs Parry, Mrs Mrs Holcombe and Mrs Gealy

NO Choir30Oct2014

15:00 pm - 16:00 pm @ Infant School

NO URDD30Oct2014

15:00 pm - 16:00 pm

Junior School Choir sing at Ffwrnes Theatre01Nov2014

18:30 pm - 20:30 pm

Night with the stars

Stringbuilders03Nov2014

16:00 pm - 17:30 pm

YEAR 2 URDD CLUB04Nov2014

15:00 pm - 16:00 pm @ Babanod

Urdd For Year 2 only for

Year 5 and 6 Sports Club04Nov2014

15:05 pm - 16:15 pm @ Junior School

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>