Ysgol Llangennech @LlangennechIau

31 Mar Extreme Reading Comp. Take a photo of your child reading in an interesting but safe place. Send to Llangennech@ysgolccc.org.uk

31 Mar Cystadleuaeth Darllen Diddorol nawr ar waith. Tynnwch lun o'ch plentyn yn darllen mewn lle diddorol. Danfonwch i Llangennech@ysgolccc.org.uk

31 Mar Ymarferion ar gyfer final Côr Cymru! http://t.co/eVqJWrHoZJ

27 Mar #Banerwerdd #platinwm newydd sbon @LlangennechIau. #llongyfarchiadau!!! Brand new #platinum #greenflag. #eco!! http://t.co/6BcQIarZS1

26 Mar Diolch i'r Gymdeithas Rieni am drefnu'r helfa ŵyau Pasg heddi. Thank you to the PTA for organising the Easter Egg Hunt today. 🐣

26 Mar Da iawn merched tîm Trawsgwlad Dyfed ar ennill y gystadleuaeth. http://t.co/EiGNiE1DXD

26 Mar Well done Iona, Ella and Gabrielle for their Dyfed Team winning effort tonight. Da iawn chi! http://t.co/zwlOG9Oo9Z

26 Mar RT @CarmsMuseums: @LlangennechIau Amser Stori yn Amgueddfa Parc Howard Museum Storytime http://t.co/8nPizTRguQ

26 Mar @schoolbeat @ruthcourtney

26 Mar @schoolbeat

Moeswers y mis

 

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 29947

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

GWYLIAU PASG / EASTER HOLIDAYS30Mar2015

INSERVICE TRAINING FOR STAFF13Apr2015

CHILDREN BACK IN SCHOOL / PLANT NOL I'R YSGOL14Apr2015

PTA meeting14Apr2015

18:00 pm - 19:30 pm

Croeso cynnes iawn i chi gyd. You are all very welcome.

Infant parent meetings21Apr2015

15:00 pm - 22 apr, 17:30 pm

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>