Twitter Error: Sorry, that page does not exist.

Cylchlythyron diweddaraf

Latest Newsletters

 

HELFA ŴYAU PASG CYMDEITHAS RIENI AC ATHRAWON

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 116901

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Eisteddfor yr Urdd Eisteddfod29May2017

12:00 am - 31 may, 1:00 am @ Penybont ar Ogwr / Bridgened

• Eisteddfod Genedlaethol/National Eisteddfod Finals (only for those who win at the second round of the Eisteddfod): - Monday or Tuesday of Whitsun half term, as every year. (If the choir gets through to the Finals, they will compete on the Tuesday of Whitsun half term.) If i have made any mistakes with dates etc, please just let me know.

Gwyliau hanner tymor / Half term holidays29May2017

12:00 am - 02 jun, 1:00 am

Clwb Cyngor Digidol / Digital Competence Club (ipad)01Jun2017

3:05 pm - 4:00 pm

Mr Owen

B6 Ymarfer Côr Ysgolion Llanelli Schools Choir Rehearsal Y607Jun2017

10:00 am - 12:00 pm @ St John Lloyds

Three rehearsals to prepare for the Proms at Ffwrnes Theatre on June 14th. Tickets can be purchased by parents from the Box Office on 08452263510. Children who participate in the rehearsals are expected to take part in the Proms on the 14th e.g. It would be very disappointing to have a 100 children in the rehearsals and only 50 turn up. Bydd tri ymarfer ar gyfer y Proms yn y Ffwrnes ar Fehefin 14eg. Gellir prynu tocyn o'r swyddfa'r Ffwrnes ar 08452263510. Disgwylir i'r plant hynny sydd yn mynd i'r ymarferion gymryd rhan yn y Proms ar 14.6.17. Nid yw'n deg ar y gwasanaeth cerdd os oes 100 o ddisgyblion yn mynychu'r ymarferion ac ond 50 yn y gyngerdd.

Clwb Cyngor Digidol / Digital Competence Club (ipad)08Jun2017

3:05 pm - 4:00 pm

Mr Owen

Proms Côr Ysgolion Llanelli Schools Choir Proms14Jun2017

7:00 pm - 9:00 pm @ Ffwrnes Theatre

Three rehearsals to prepare for the Proms at Ffwrnes Theatre on June 14th. Tickets can be purchased by parents from the Box Office on 08452263510. Children who participate in the rehearsals are expected to take part in the Proms on the 14th e.g. It would be very disappointing to have a 100 children in the rehearsals and only 50 turn up. Bydd tri ymarfer ar gyfer y Proms yn y Ffwrnes ar Fehefin 14eg. Gellir prynu tocyn o'r swyddfa'r Ffwrnes ar 08452263510. Disgwylir i'r plant hynny sydd yn mynd i'r ymarferion gymryd rhan yn y Proms ar 14.6.17. Nid yw'n deg ar y gwasanaeth cerdd os oes 100 o ddisgyblion yn mynychu'r ymarferion ac ond 50 yn y gyngerdd.

Clwb Cyngor Digidol / Digital Competence Club (ipad)15Jun2017

3:05 pm - 4:00 pm

Mr Owen

Mabolgampau'r Babanod16Jun2017

1:00 pm - 2:00 pm @ Cae / Field

B 3 a 4 Mabolgampau Strade Sports20Jun2017

9:00 am - 10:00 am @ Strade

Clwb Cyngor Digidol / Digital Competence Club (ipad)22Jun2017

3:05 pm - 4:00 pm

Mr Owen

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>