Moeswers y mis


Ysgol Llangennech @LlangennechIau

09:08 RT @schoolbeat: @LlangennechIau Did you enjoy your visit from PC Ruth and Tarian last week?

09:05 @LlangennechIau pupils having an #excellentrugbyday #diwrnodrygbiffantastig with @WalesDeafRugby @WelshRugbyUnion https://t.co/DU37tDPuwO

9 Feb #llythrenneddlliwgar @LlangennechIau #colourfulliteracy https://t.co/N7YzYTjFOy

9 Feb Internet safety day @LlangennechIau Diwrnod diogelwch y we.

6 Feb @LlwythyLlan https://t.co/sAb5Jf7Eej

6 Feb #celf @LlangennechIau https://t.co/rV7qcB9Hnd

5 Feb PC Ruth @schoolbeat #who?what?where?takecare! @LlangennechIau https://t.co/uO4hv7c0LI

5 Feb PC Ruth @schoolbeat @LlangennechIau gyda disgyblion y babanod. At the Infants today. #Who?What.Where?Take care!

4 Feb RT @LlwynhendyNPT: Llwynhendy NPT teaching first aid to Year 5 pupils @LlangennechIau today #firstaid #NPT https://t.co/IE1iewC6tC

4 Feb @LlwynhendyNPT yn ymweld @LlangennechIau heddiw #cymorthcyntaf. @LlwynhendyNPT visiting @LlangennechIau today #firstaid Excellent course!

 

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

DIOLCH ARBENNIG I IWAN A DAFYDD STEPHENS AM YR AWYRLUNIAU

Website Hits: 67413

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Hanner Tymor / Half Term15Feb2016

4:00 pm - 19 feb, 4:30 pm

Meeting for parents08Mar2016

12:00 am - 1:00 am @ JUNIORS

An opportunity for parents to drop into class to view your child's work. The teacher will be present if you need to ask advice or discuss matters.

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>