Moeswers y mis


Ysgol Llangennech @LlangennechIau

24 Nov RT @UrddMyrddin: Gweler linc ar gyfer canlyniadau Gala nofio Dwyrain Myrddin, Cynradd ac Uwchradd - https://t.co/bJO6SNm069

18 Nov RT @YsgolTrimsaran: Cystadleuaeth Pêl Rwyd @Urdd Cylch Llanelli. Gêm 1af yn erbyn @LlangennechIau https://t.co/ihoQfZZFqS

13 Nov Diwrnod llwyddiannus i godi arian i #plantmewnangen. A great day supporting #childreninneed. Diolch bawb. Dros £600👍 https://t.co/RHG6W6jnjo

7 Nov RT @tes: Tune in: why setting up a school choir and entering choral competitions may not be as hard as you think https://t.co/VMS4vp8h2s

3 Nov RT @harlequinA_M: The talented children of @LlangennechIau @LlwythyLlan wil perform with @RealShanCothi in Salem Chapel, Llangennech on 29/…

3 Nov RT @harlequinA_M: Bydd plant talentog @LlangennechIau @LlwythyLlan yn perfformio gyda @RealShanCothi yng Nghapel Salem, Llanelli ar 29/11.…

3 Nov Cynllun #trwcollyfr yn nynd yn dda. #bookswop system working well at the school.

29 Oct RT @LewRichards451: Bydd côrau @LlangennechIau a @LlwythyLlan yn perfformio gyda @RealShanCothi diwedd Tachwedd. Dewch yn llu. 😄 https://t.…

29 Oct RT @LewRichards451: @LlangennechIau and @LlwythyLlan choirs will be performing with @RealShanCothi end of November. #Getyourtickets! 😀

24 Oct @LlangennechIau recordio @nosonlawen heno yn Llanelli. Recording @nosonlawen tonight at Llanelli @LlanelliStar

 

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

DIOLCH ARBENNIG I IWAN A DAFYDD STEPHENS AM YR AWYRLUNIAU

Website Hits: 59111

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Bl.2 CLWB MATHS CLUB25Nov2015

3:00 pm - 4:00 pm

Welsh Taster Course for parents 'Cymraeg i'r Teulu'25Nov2015

6:00 pm - 7:30 pm @ Ysgol Fabanod / Infants School

Parents of Infants and Juniors A relaxed, fun introduction to Welsh for parents and carers. Course price £3.00

*****NO ****Bl.5 a 6 Gweithgareddau URDD Activities26Nov2015

3:00 pm - 4:00 pm

Each child will need to be a member of the Urdd group.

Ffair Nadolig Babs / Infants Christmas Fair26Nov2015

5:00 pm - 6:00 pm @ YSGOL IAU JUNIOR SCHOOL

Cristingle Iau / Juniors - Gwasanaeth yn yr eglwys Service at the church01Dec2015

10:30 am - 11:15 am @ St. Gwynnog Church

Parents and friends welcome. Children will create Fair Trade Cristingles.

Bl. 5 a 6 CLWB CHWARAEON01Dec2015

3:00 pm - 4:00 pm

Bl.2 CLWB MATHS CLUB02Dec2015

3:00 pm - 4:00 pm

Cristingle Babanod - Gwasanaeth yn yr eglwys Service at the church03Dec2015

10:30 am - 11:15 am @ St. Gwynnogs

Parents of Infant School welcome to join.

Junior Christmas Dinner Cinio Nadolig Iau03Dec2015

12:00 pm - 1:00 pm @ Juniors / Iau

Sioe Nadolig Babanod / Infant Christmas Show08Dec2015

1:15 pm - 2:15 pm @ Ysgol Iau / Juniors

**NO** Bl. 5 a 6 CLWB CHWARAEON08Dec2015

3:00 pm - 4:00 pm

Gwasanaeth Nadolig yr Iau / Junior Christmas Service08Dec2015

6:00 pm - 7:00 pm @ Salem Chapel

Sioe Nadolig Babanod / Infant Christmas Show09Dec2015

1:15 pm - 2:15 pm @ Ysgol Iau / Juniors

Infant Christmas Dinner Cinio Nadolig Babanod10Dec2015

12:00 pm - 1:00 pm @ Babanod Infants

Sioe Nadolig Derbyn 1 / Reception 1 Christmas Show15Dec2015

1:15 pm - 2:15 pm @ Infants School Hall

A Christmas Nativity by the first Reception class (September 2015 children) Stori'r Geni Derbyn 1

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>