Moeswers y mis

 Helpu

Bod yn barod i helpu a rhannu gydag eraill.

 

 

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 22802

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Stringbuilders02Feb2015

16:00 pm - 17:30 pm

Bishop of St. David's Visits the school05Feb2015

09:15 am - 10:30 am

Ymarfer 'Junior String Ensemble' rehearsal09Feb2015

09:00 am - 11:30 am

Stringbuilders09Feb2015

16:00 pm - 17:30 pm

Urdd Art Eisteddfod11Feb2015

16:00 pm - 19:30 pm @ Ysgol y Strade

No public

HANNER TYMOR / HALF TERM16Feb2015

INSERVICE TRAINING DAY FOR STAFF ONLY23Feb2015

A Literacy and Language Training Day

Stringbuilders23Feb2015

16:00 pm - 17:30 pm

CHILDREN BACK IN SCHOOL / PLANT NOL24Feb2015

Urdd Dance Eisteddfod27Feb2015

16:00 pm - 18:30 pm @ Ysgol y Strade

Urdd Eisteddfod28Feb2015

08:00 am - 17:30 pm @ Ysgol y Strade

Competition list to follow.

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>