Moeswers y mis


Ysgol Llangennech @LlangennechIau

28 Apr View Eisteddfod #ArtandCraft results on the Urdd's website. Congratulations everyone, and thanks for your efforts.👍 https://t.co/C7hpoYrDhf

28 Apr Mae canlynadau Eisteddfod #CelfaChrefft Rhanbarth Dwyrain Myrddin nawr ar wefan yr Urdd. Llongyfarchiadau i bawb.👍 https://t.co/C7hpoYrDhf

25 Apr RT @NiaWells1: @RFCLlangennech @LlangennechIau https://t.co/w9b5JocZBH

25 Apr Ymdrech arbennig gan bawb heno!Llongyfarchiadau Llinos(1af) a Kahlen (ail) yn y 100m. Tîm cyfnewid (1af)#gwych https://t.co/mRZaKD8WVu

20 Apr RT @KeriChahal: @CricketWales session with @LlangennechIau 50 new yr 5 pupils getting their @Chance2Shine. #cricketsummersport 🏏🏏🏏 https://…

20 Apr RT @swimchampsDD: @LlangennechIau @ByneaSchool @ysgoldewisant47 @YsgolFfwrnes @HalfwaySchool @Stebonheath4 @YsgolBrynTeg1 Plz Retweet https…

19 Apr RT @Jonnygriff10: @ByneaSchool @LlangennechIau @ysgoldewisant47 @YsgolFfwrnes @HalfwaySchool @Stebonheath4 @YsgolBrynTeg1 plz RT https://t…

19 Apr Blwyddyn 3 yn mwynhau gweithio gyda @CBeebiesHQ yn recordio cân i #cbeebiesradio ar gyfer BBC Music Day 2016.Diolch! https://t.co/Aa7AXnXh5S

19 Apr Year 3 enjoying working with @CBeebiesHQ recording a song for #cbeebiesradio with Sasha Johnson Manning. https://t.co/mCT2hYSf3U

14 Apr RT @CPeniarth: Diolch côr @LlangennechIau am ddiwrnod gwych arall yn y stiwdio!! 🎧🎹🎤 https://t.co/ayAXmHaHEp

 

Ymgynghoriad i Gynllun Strategol Iaith Mewn Addysg Cyngor Sir Gâr. Dyddiad cau Ebrill 30.

Carmarthenshire WESP- December 2015 update.pdf

CSGA SIR GAR 2015.pdf

CSyGMA-WESP- Rhieni-Parents.docx

Deunydd profion

Papurau Profion Cenedlaethol o dan Dysgu ac yna Cyfnod Sylfaen neu Cyfnod Allweddol 2.

Diwrnod Cenedlaethol y Llyfr gyda Heini S4C

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

DIOLCH ARBENNIG I IWAN A DAFYDD STEPHENS AM YR AWYRLUNIAU

Website Hits: 77403

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Gwyl Fai / Bank Holiday02May2016

5:00 pm - 5:30 pm

English Reading Test Year 2E04May2016

11:00 am - 12:30 pm

Prawf Darllen Cymraeg / Welsh Reading Test Year 2-604May2016

11:00 am - 12:30 pm

Cyfarfod PTA Meeting04May2016

6:00 pm - 6:00 pm

Prawf Gweithdrefnol Rhifedd Procedural Numeracy Test Years 2-605May2016

11:00 am - 12:30 pm

Prawf Rhifedd Rhesymu Numeracy Reasoning Test Years 2-606May2016

11:00 am - 12:30 pm

Prawf Darllen Saesneg / English Reading Test Years 3-609May2016

8:00 pm - 8:30 pm

B2 Clwb Mathemateg Year 2 Maths Club11May2016

9:00 am - 3:00 pm @ Babanod

Year 2 pupils only from classes Mrs Holcombe Mrs Parry Mrs Gealy

CANCELLED B2 Clwb Mathemateg Year 2 Maths Club18May2016

9:00 am - 3:00 pm @ Babanod

Year 2 pupils only from classes Mrs Holcombe Mrs Parry Mrs Gealy

PTA Disgo Babanod / Infant Disco Derbyn 1 a 2.18May2016

4:30 pm - 5:30 pm @ Ysgol Iau / Junior School

Arrive through front door of Junior School. Depart through rear door near top main gate.

PTA Disgo Babanod / Infant Disco Blwyddyn 1 a 218May2016

5:45 pm - 6:45 pm @ Ysgol Iau / Junior School

Arrive through front door of Junior School and depart via rear door near to top main gate.

B2 Clwb Mathemateg Year 2 Maths Club25May2016

9:00 am - 3:00 pm @ Babanod

Year 2 pupils only from classes Mrs Holcombe Mrs Parry Mrs Gealy

Hanner Tymor / Half Term30May2016

4:00 pm - 03 jun, 4:30 pm

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>