Moeswers y mis


Ysgol Llangennech @LlangennechIau

8 Dec RT @YGBrynsierfel: Cwis Dim Clem 2016/17 @MenterCGE @LlangennechIau @YsgolFfwrnes #PobLwc https://t.co/oUCYHGMbBH

6 Dec Dosbarthiadau 3 a 4 wedi cynnal archwiliad trafnidiaeth! Pawb wedi syfrdanu! Year 3 & 4 have held a traffic survey.… https://t.co/ECYtnMGVti

5 Dec RT @PTA_CRA_STRADE: 🎄@ysgoldewisant47 @YsgolPumHeol @YsgolyrHendy @YsgolFfwrnes @YsgolTrimsaran @YsgolyFelin @LlangennechIau https://t.co/…

2 Dec https://t.co/MM9BcclXsU

1 Dec @realaled @KathJenkins @bellavocesing @Conniefisher1

Cylchlythyron diweddaraf

 

PRESENOLDEB BABANOD  on 2.12.16

93.98%

PRESENOLDEB YR IAU on 2.12.16

94.73%

CYNGERDD NADOLIG KATHERINE JENKINS 

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 102357

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Côr / Choir Llandaff House12Dec2016

10:30 am - 11:30 am @ Llandaff House Llangennech

Entertain the residents at Llandaff House Diddanu yn Nhŷ Llandaff

Gwasanaeth Nadolig Babanod / Infant Christmas Service14Dec2016

6:00 pm - 7:00 pm @ Capel Salem / Salem Chapel

Croeso cynnes i bawb / A warm welcome to all.

Gwasanaeth Nadolig Iau / Junior Christmas Service15Dec2016

1:30 pm - 2:30 pm @ Salem Chapel / Capel Salem

Croeso cynnes i bawb / A warm welcome to all.

Côr / Choir - Cyngerdd Merched y Wawr Concert15Dec2016

7:00 pm - 8:00 pm @ Capel Bethesda Chapel

Gwyliau Nadolig / Christmas Holidays19Dec2016

12:00 am - 1:00 am

Gwyliau Nadolig / Christmas Holidays20Dec2016

12:00 am - 1:00 am

Gwyliau Nadolig / Christmas Holidays21Dec2016

12:00 am - 1:00 am

Gwyliau Nadolig / Christmas Holidays22Dec2016

12:00 am - 1:00 am

Gwyliau Nadolig / Christmas Holidays23Dec2016

12:00 am - 1:00 am

Gwyliau Nadolig / Christmas Holidays24Dec2016

12:00 am - 1:00 am

Gwyliau Nadolig / Christmas Holidays25Dec2016

12:00 am - 1:00 am

Gwyliau Nadolig / Christmas Holidays26Dec2016

12:00 am - 1:00 am

Gwyliau Nadolig / Christmas Holidays27Dec2016

12:00 am - 1:00 am

Gwyliau Nadolig / Christmas Holidays28Dec2016

12:00 am - 1:00 am

Gwyliau Nadolig / Christmas Holidays29Dec2016

12:00 am - 1:00 am

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>