Moeswers y mis


Ysgol Llangennech @LlangennechIau

10:50 Congratulations to everyone at the school on achieving the #fairtrade #FairAchiever certificate once more.Excellent. https://t.co/tMKLLsu3qJ

10:48 Llongyfarchiadau i'r ysgol gyfan ar ennill tystysgrif #masnachdeg #FairAchiever eto eleni. Gwych. https://t.co/Wj2Cl5wdbV

24 Jun Llongyfarchiadau mawr i chi fechgyn!! Congratulations boys!! https://t.co/roxUhEFsbe

24 Jun RT @timandne: @LlangennechIau Well done to the boys at today's Urdd final, fantastic effort! Proud proud 👍 https://t.co/4ZEJYE2zfe

23 Jun RT @CPeniarth: Wrthi yn gwrando ar ganeuon Côr @LlangennechIau ar gyfer prosiect newydd #outoftheark Lleisiau Gwych! 3 CD allan yn fuan!

23 Jun Diwrnod braf yng Nghaerdydd heddiw..bois yn joio! The boys enjoying a beautiful day here in Cardiff!@chwaraeonyrurdd https://t.co/SdMUCXFnLV

22 Jun RT @ICCLive832: Good luck to @LlangennechIau's year 4 #cricket team at the @Urdd National finals in Cardiff tomorrow. @UrddMyrddin https://…

22 Jun Good luck to @LlangennechIau's year 4 #cricket team at the @Urdd National finals in Cardiff tomorrow. @UrddMyrddin https://t.co/BWYGhE5tI6

22 Jun Pob lwc i dîm criced blwyddyn 4 @LlangennechIau yn rownd derfynol criced yr @Urdd yng Nghaerdydd fory. @UrddMyrddin https://t.co/cYbRdckNkp

21 Jun RT @cphcricketcoach: Well done to Runners up @LlangennechIau in the Kwik cricket festival today. @Chance2Shine #SchoolCricketWeek https://…

Cylchlythyron diweddaraf

Latest Newsletters

There are currently no newsletters.

 

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Blas o'r ysgol ar waith!

Adroddiad Ymgynghori i

'Ddyfodol darpariaeth Addysg Gynradd yn Ardal Llangennech'

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

DIOLCH ARBENNIG I IWAN A DAFYDD STEPHENS AM YR AWYRLUNIAU

Website Hits: 85023

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Cyfarfod i rieni newydd y Babanod / Meeting for new Infant parents28Jun2016

5:30 pm - 6:30 pm @ Ysgol Fabanod / Infant School

B2 Clwb garddio / Urdd/ Chwaraeon29Jun2016

12:00 am - 1:00 am @ Babanod

Year 2 club with a mixture of gardening, Urdd and Sports Cymysgwch o arddio, Urdd a chwaraeon

Gwasanaeth Dosbarth Derbyn 2 Mrs Armstrong a Morris01Jul2016

9:15 am - 9:45 am @ Babanod

Parents and guardians very welcome to join us for this short assembly.

Strade Meeting for new parents06Jul2016

12:00 am - 1:00 am

Brightbeginnings yn ymweld/visit06Jul2016

10:00 am - 11:00 am @ Babanod / Infants

Autumn intake children visit. Plant newydd yr Hydref yn ymweld

Brightbeginnings yn ymweld/visit06Jul2016

10:00 am - 11:00 am @ Babanod / Infants

Autumn intake children visit. Plant newydd yr Hydref yn ymweld

MABOLGAMPAU'R IAU JUNIOR SPORTS DAY06Jul2016

1:00 pm - 2:45 pm @ SCHOOL FIELD / CAE YR YSGOL

IF THE WEATHER IS OK.

B6C yn Strade07Jul2016

12:00 am - 1:00 am

Plant Hydref y Cylch ac eraill yn ymweld / Autumn Intake from the Cylch and others visit07Jul2016

10:00 am - 11:00 am @ Babanod Infants

HWYL DDYDD MEITHRIN / NURSERY FUN DAY08Jul2016

10:00 am - 1:00 pm @ Ysgol Fabanod / Infant School

An opportunity for new parents to get and know the school and staff. Cyfle i rieni newydd ddod i adnabod yr ysgol a'r staff

MABOLGAMPAU'R BABANOD / INFANTS SPORTS DAY13Jul2016

12:00 am - 1:00 am @ CAE YR YSGOL / SCHOOL FIELD

Noson trosglwyddo i rieni Blwyddyn 2 yn yr ysgol Iau Transition evening for Year 2 parents in the Junior School.13Jul2016

5:30 pm - 6:30 pm

Gwasanaeth Ymadawyr B6 / Yr6 Leavers Service14Jul2016

11:00 am - 12:00 pm @ Ysgol Iau /Junior School

Croeso cynnes i chi gyd / A warm welcome to you all.

Gwasanaeth Ymadawyr Blwyddyn 2 / Leaver Service Year 2 Mrs Parry, Mrs Gealy and Mrs Holcombe15Jul2016

9:15 am - 9:45 am @ Babanod

Parents and guardians from very welcome to join us for the Leaver Service

Hyfforddiant Mewn Swydd / INSET NO CHILDREN19Jul2016

12:00 am - 20 jul, 1:00 am

Gwyliau Haf / Summer Holidays21Jul2016

4:00 pm - 31 aug, 4:30 pm

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>