Ysgol Llangennech @LlangennechIau

10:56 Diolch o galon i Miss @awenaowen (piano) a Mr @mereduddjones (taro) am gyfeilio i ni neithiwr!!! #penigamp!!! 😄

09:41 RT @philevanswales: @LlangennechIau #CORCYMRU da iawn

09:41 RT @Yeederbaall: Waiting for the result from Aberystwyth. @LlangennechIau sang wonderfully. Fingers crossed! #GoLlan

09:40 RT @ApEmrys: @DrGlendaJones @YsgolYwern @ysgoliolo @YsgolTeiloSant @LlangennechIau Llangennech sy'n ei chael hi gen i! Ond pawb yn wych?

09:40 RT @CelynKenny: @LlangennechIau yn hollol wych ar Cor Cymru heno! Safon uchel iawn a fin fan mawr or symudiadau ar facial expressions! #cor…

09:39 RT @carys300192: Braf clywed côr @LlangennechIau yn canu un o gyfansoddiadau @owain_llwyd yng nghystadleuaeth #CôrCymru #Cynradd heno. #goo…

09:39 RT @LlinosDafydd: @DrGlendaJones @YsgolYwern @ysgoliolo @YsgolTeiloSant @LlangennechIau Agos iawn weden i!pob 1 n amrywiol+swynol. #talento…

09:38 RT @DrGlendaJones: Brwdfrydedd @LlangennechIau yn heintus. Safon Corau Cynradd @rondomedia @s4c yn dda.

09:34 RT @YsgolTeiloSant: @ysgoliolo Llongyfarchiadau mawr YIM! Da iawn hefyd i @YsgolYwern @LlangennechIau .Profiadau bythgofiadwy i'n disgyblio…

09:16 Wel am brofiad bythgofiadwy neithiwr yn #corcymrucynradd. Llongyfarchiadau @ysgoliolo, a da iawn wir @YsgolTeiloSant ac @YsgolYwern.

Moeswers y mis

 

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Llongyfarchiadau i'r tîm rygbi ar ennill cystadleuaeth Sir yr Urdd. Llongyfarchiadau hefyd i Oliver Nugent, Freddie Steven, Rosie Davies ac Alex Davies ar ennill eu ffordd i Gaerffili gyda'r band. Plant ac athrawon talentog!

Canlyniadau gwych  Celf yr Urdd!

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 32658

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Parents' meeting Mrs Parry20Apr2015

15:00 pm - 21 apr, 18:30 pm

Infant parent meetings - Mrs Murdoch, Mrs Dawney, Mrs M Lewis, Mrs R Lewis, Mrs Gealy Miss Lewis (Holcombe)21Apr2015

15:00 pm - 22 apr, 17:30 pm

Cerdded i'r ysgol / Walk to school24Apr2015

08:20 am - 08:45 am

Reception Mrs Mallt Lewis assembly for parents24Apr2015

09:10 am - 09:30 am

Ymarfer 'Junior String Ensemble' Rehearsal28Apr2015

09:00 am - 11:30 am

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>