Moeswers y mis


Ysgol Llangennech @LlangennechIau

21 Sep Diolch yn fawr/Thank you very much @Stiwdiobox @cymrufm @marcgriffiths.

21 Sep @cymrufm @marlloyd cân fach neis ar y rhaglen heno o'r steddfod cwpwl o flynyddoedd yn ôl ...rhywwbeth am ddraenog?!😄

21 Sep RT @cymrufm: Cofiwch am raglen criw ysgol @LlangennechIau ymlaen heno am 7 ar @cymrufm ewch i https://t.co/zq3RWvkMBh i wrando'n fyw 🎤📻 htt…

20 Sep RT @stjohnlloyd: Please share information about our Yr5&6 open evening on the 4th of October @YsgolyrHendy @LlangennechIau @YsgolTrimsaran…

14 Sep RT @Stiwdiobox: Hyfryd oedd fod yng nghwmni disgyblion bl 6 Ysgol @LlangennechIau heddiw.Ewch i https://t.co/5SLJQlwDMt i wrando #gweithdyr…

8 Sep RT @cymrufm: Llongyfarchiadau i griw bl6 ysgol @LlangennechIau ar ei rhaglen neithiwr ar @cymrufm cofiwch bod modd gwrando eto https://t.co…

7 Sep RT @Stiwdiobox: Brâf oedd fod yng nghwmni disgyblion bl 6 ysgol @LlangennechIau heddi yn cynnal #gweithdyradio Cofiwch wrando heno am 7 ar…

16 Jul RT @ChristianNewma9: Lots more @WelshAmbulance engagement activities in Carmarthenshire this week. Wednesday staff visited @LlangennechIau…

14 Jul Llongyfarchiadau Llinos! #tîmDyfed #athletau Congratulations Llinos! #Dyfed #athletics https://t.co/Ecj1jhugA6

14 Jul Diolch yn fawr i Phil @dance_kingdom a Tiana (bl6) am ddangos eu doniau. Thanks to Phil and Tiana(yr6) #Dancetastic! https://t.co/VL6WbdDGof

Cylchlythyron diweddaraf

Latest Newsletters

There are currently no newsletters.

 

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Dolen bwysig i hysbysiad cyhoeddus am Ysgolion Llangennech.

Cyfle i ddweud eich dweud am ddyfodol Ysgolion Llangennech.

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

DIOLCH ARBENNIG I IWAN A DAFYDD STEPHENS AM YR AWYRLUNIAU

Website Hits: 93047

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Clwb Chwaraeon Iau 5 a 6 / 5 and 6 Junior Sports Club27Sep2016

3:00 pm - 4:00 pm

Clwb ipads B6 / Y6 Ipad Club29Sep2016

3:00 pm - 4:00 pm

Yng ngofal/Care of Mr. Owen Oherwydd bod nifer helaeth o ddisgyblion eisiau ymgymryd â'r clwb, bydd Blwyddyn 6 yn unig yn cael y cyfle i ddechrau. Due to large numbers wanting to participate in the ipad club, we will run it for Year 6 to begin with.

Bryngwyn Taster Session Year 6 / Ymweliad â Bryngwyn03Oct2016

9:00 am - 3:00 pm @ Bryngwyn

Parents to contact Mrs Evans prior to date.

Cyfarfod PTA Meeting (INFANTS)03Oct2016

6:00 pm - 7:00 pm @ Babanod / Infants

1) Disgo Noson Calon Gaeaf (Dydd Iau, Hydref 20) - parent & teacher volunteers needed 2) Future of the PTA

Bryngwyn open evening for Year 5 and 6 parents / Noson agored i rieni B5 a 603Oct2016

6:30 pm - 8:30 pm @ Bryngwyn

Clwb Chwaraeon Iau 5 a 6 / 5 and 6 Junior Sports Club04Oct2016

3:00 pm - 4:00 pm

Urdd B205Oct2016

2:50 pm - 4:00 pm @ Babanod

Urdd Club for the Urdd members

Clwb ipads B6 / Y6 Ipad Club06Oct2016

3:00 pm - 4:00 pm

Yng ngofal/Care of Mr. Owen Oherwydd bod nifer helaeth o ddisgyblion eisiau ymgymryd â'r clwb, bydd Blwyddyn 6 yn unig yn cael y cyfle i ddechrau. Due to large numbers wanting to participate in the ipad club, we will run it for Year 6 to begin with.

Clwb Chwaraeon Iau 5 a 6 / 5 and 6 Junior Sports Club11Oct2016

3:00 pm - 4:00 pm

Urdd Blwyddyn 2 / Year 212Oct2016

2:50 pm - 4:00 pm @ Babanod/INFANTS

Urdd members

Clwb ipads B6 / Y6 Ipad Club13Oct2016

3:00 pm - 4:00 pm

Yng ngofal/Care of Mr. Owen Oherwydd bod nifer helaeth o ddisgyblion eisiau ymgymryd â'r clwb, bydd Blwyddyn 6 yn unig yn cael y cyfle i ddechrau. Due to large numbers wanting to participate in the ipad club, we will run it for Year 6 to begin with.

Parental meetings Inf and Juniors / cyfarfodydd rhieni Bab ac Iau18Oct2016

3:15 pm - 5:30 pm @ IAU a BABANOD

A letter will be distributed prior to the target setting meetings. Can you please note your preference for time and date for all children leaving enough time for appointments. Cynhelir cyfarfodydd y ddwy ysgol ar yr un noson i'ch cynorthwyo gyda threfniadau gwaith a gofal. Meetings are held on the same evening to help with your work and child care arrangements

Parental meetings Inf and Juniors / cyfarfodydd rhieni Bab ac Iau19Oct2016

3:15 pm - 5:30 pm @ IAU a BABANOD

A letter will be distributed prior to the target setting meetings. Can you please note your preference for time and date for all children leaving enough time for appointments. Cynhelir cyfarfodydd y ddwy ysgol ar yr un noson i'ch cynorthwyo gyda threfniadau gwaith a gofal. Meetings are held on the same evening to help with your work and child care arrangements

Disgl Calan Gaeaf / Infants Disco 4.30-5.30 for Derbyn 1 a 2 & 5.45-6.45 for Blwyddyn 1 a 2.20Oct2016

4:00 pm - 5:00 pm @ Top School / Ysgol Dop

4.30-5.30 for Derbyn 1 a 2. 5.45-6.45 for Blwyddyn 1 a 2. Plant gyrraedd trwy brif fynedfa'r ysgol. Rhieni i gasglu'u plant drwy fynedfa cefn yr ysgol. Children to enter through front door only and to be collected via rear door near top gates.

Gwasanaeth Dosbarth Mrs Murdoch Class Assembly21Oct2016

9:15 am - 9:30 am @ Babanod Infants

Parents welcome to join / Croeso cynnes i rieni

Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holidays24Oct2016

12:00 am - 1:00 am

Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holidays25Oct2016

12:00 am - 1:00 am

Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holidays26Oct2016

12:00 am - 1:00 am

Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holidays27Oct2016

12:00 am - 1:00 am

Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holidays28Oct2016

12:00 am - 1:00 am

Clwb chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club01Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm

Yng ngofal Mr Davies a Mrs Lewis

Urdd Blwyddyn 2 / Year 202Nov2016

2:50 pm - 4:00 pm @ Babanod / Infants

Clwb ipads / Ipad club03Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm

Mr Owen

Clwb chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club08Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm

Yng ngofal Mr Davies a Mrs Lewis

Urdd Blwyddyn 2 / Year 209Nov2016

2:50 pm - 4:00 pm @ Babanod / Infants

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>