Ysgol Llangennech @LlangennechIau

21 May @Blwyddyn7Strade Diolch am drefnu. Ymarfer arbennig cyn wythnos nesa'!!

21 May RT @Blwyddyn7Strade: @RhianAFrancis @YsgolDewiSant @LlangennechIau diolch am eich cyfraniad heno. #🎶joio

20 May Well done girls! #3rd relay http://t.co/m8F9ooH6MS

20 May Da iawn Freddie! #3ydd 800m http://t.co/8ixlzru451

20 May Da iawn Ella! #3ydd 800m http://t.co/LJZcXnxw5P

20 May Well done to the athletics team this evening! 2nd at the Dyfed championships!

20 May Da iawn i'r tîm athletau heno am ddod yn ail yng nghystadleuaeth Dyfed!

20 May Diolch!! Thank you @dan_lydiate!! 😀

20 May RT @dan_lydiate: Congratulation l to @LlangennechIau On winning songs of praise junior choir of the year 👍👍👏👏👏 #nowweresinging #llongyfarch…

19 May #côrysgoliaullangennech Yn canu #gŵylybaban gan @carylparryjones. Rownd derfynol #schoolchoiroftheyear #SongsofPraise http://t.co/wT3XHDYHIK

Moeswers y mis

 

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Cliciwch i weld

CYSTADLEUAETH DARLLEN DDIDDOROL

Canlyniadau

  1. Sion Griffiths a Dylan Ford
  2. Brooke Glarvey a Mabel Lewis
  3. Katie Williams a Gus Heyes

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 38371

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Cerdded i'r ysgol / Walk to school22May2015

08:20 am - 08:45 am

Reception Class (Mrs Rachel Lewis) Assembly for parents22May2015

09:10 am - 09:30 am

HANNER TYMOR / HALF TERM25May2015

Côr B2 a 3 Year 2 and 3 Choir28May2015

15:00 pm - 16:00 pm

IAU Gwasanaeth Y Tad JUNIOR John Father John's assembly01Jun2015

15:00 pm - 15:30 pm

PTA - INFANTS/BABANOD01Jun2015

18:00 pm - 03 jun, 19:30 pm @ INFANTS BABANOD

Urdd Club (after school) for year 102Jun2015

15:00 pm - 16:30 pm

Maths Club / Clwb Maths 2C a 1/2E03Jun2015

15:00 pm - 16:00 pm

Côr B2 a 3 Year 2 and 3 Choir04Jun2015

15:00 pm - 16:00 pm

Arolygaeth Estyn Babanod Infant Estyn Inspection08Jun2015

12:00 pm - 11 jun, 13:30 pm @ Ysgol Babanod Llangennech

NO Urdd Club (after school) for year 109Jun2015

15:00 pm - 16:30 pm

NO Maths Club / DIM Clwb Maths 2C a 1/2E10Jun2015

15:00 pm - 16:00 pm

NO / DIMCôr B2 a 3 Year 2 and 3 Choir11Jun2015

15:00 pm - 16:00 pm

Ymarfer 'Junior String Ensemble' Rehearsal12Jun2015

09:00 am - 11:30 am

Mabolgampau Junior Sports Day12Jun2015

13:00 pm - 15:30 pm

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>