Canlyniadau Sir yr Urdd / Urdd County Results

Mathew Evans 1af - Llefaru Dysgwyr 5 a 6

Côr yr Ysgol 1af

Lily Graydon a Dafydd Stephens - Deuawd 3ydd

James Oakley 3ydd - Unawd 5 a 6

Llongyfarchiadau Cwmni Cymraeg Cyfoes ar ddod yn ail yn y gystadleuaeth Criw Mentrus Cymru yn y Senedd ym Mae Caerdydd.

Llangennech enillodd gwobr y stondin orau!

Congratulations to Cwmni Cymraeg Cyfoes on winning the Enterprise Troopers Wales competition at the Senedd in Cardiff Bay.

Llangennech were also awarded the best display!

 

Rhowch gynnig ar y Webby drwy glicio  / Try the Webby by clicking 

 

r">

 
Website Visits 00080889