Moeswers y mis


Ysgol Llangennech @LlangennechIau

30 Sep @TheBridgeLlan diolch am y croeso! Bwyd arbennig fel arfer! #hwylfawr Miss Jones, #pobhwyl!

30 Sep RT @AddGorffStrade: Llongyfarchiadau enfawr i @ParcyTywyn a @LlangennechIau am eu perfformiadau safonol heddi-buddugol yng Nghystadleuaeth …

30 Sep @AddGorffStrade diolch. A llongyfarchiadau @ParcyTywyn hefyd.

25 Sep RT @gemaucymru: Y Seremoni | 2015 | The Ceremony. @LlangennechIau @ABCaerdydd @FitzalanHigh & Dawnswyr Bro Taf. http://t.co/skYECzoVw4

25 Sep RT @Yeederbaall: Well Done Côr @LlangennechIau http://t.co/cUwFT4OYMk

20 Sep Llongyfarchiadau i James ar ei unawd byr-rybudd!! Well done James on your brilliant solo. #BigSing #TributeToAQueen #Sing

20 Sep Congratulations to our choir, @CantabileChoir1 @AdventistVocal on their performance on BBC1 this evening. #bigsing #TributeToAQueen #Sing

20 Sep Llongyfarchiadau i gôr yr ysgol, @CantabileChoir1 ac @AdventistVocal ar berfformiad gwych ar BBC1 heno. #Sing #BigSing #TributeToAQueen.

20 Sep @Blwyddyn7Strade cofiwch i wylio heno. 😀 http://t.co/LO1cSuN3uS

20 Sep On @BBCOne this evening.Our choir performs 'Sing' @RoyalAlbertHall with @CantabileChoir1 and @AdventistVocal #bigsing http://t.co/LO1cSuN3uS

 

Plant newydd yr ysgol

New children at the school

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

DIOLCH ARBENNIG I IWAN A DAFYDD STEPHENS AM YR AWYRLUNIAU

Website Hits: 53702

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Infants PTA CRhA Babanod12Oct2015

6:00 pm - 7:00 pm @ Ysgol Babanod

Bl. 5 a 6 CLWB CHWARAEON13Oct2015

3:00 pm - 4:00 pm

Cyfarfodydd Rhieni Babanod / Infant Parental Meetings13Oct2015

3:00 pm - 5:00 pm

Cyfarfodydd Rhieni Babanod / Infant Parental Meetings14Oct2015

3:00 pm - 5:00 pm

NO Bl.2 SPORTS CLUB / CLWB CHWARAEON14Oct2015

3:00 pm - 4:00 pm

Cyfrifoldeb Mrs Mallt Lewis in charge

B6C yn Ysgol y Strade Menter / Business15Oct2015

8:50 am - 9:40 pm @ Strade

Bus to be provided from school / Bws yn casglu o'r ysgol

Bl.3 CLWB CHWARAEON SPORTS CLUB15Oct2015

3:00 pm - 4:00 pm

Bl.4 GWEITHGAREDDAU URDD ACTIVITIES15Oct2015

3:00 pm - 4:00 pm

Urdd for the Year 4 children who are members of the Urdd Group.

Bl. 5 a 6 CLWB CHWARAEON20Oct2015

3:00 pm - 4:00 pm

Strade open evening Parents and children Noson Agored Strade i rieni a phlant B6.20Oct2015

6:00 pm - 7:00 pm @ Ysgoil y Strade

To see the school at work.

DIM / NO Bl.2 SPORTS CLUB / CLWB CHWARAEON21Oct2015

3:00 pm - 4:00 pm

Cyfrifoldeb Mrs Mallt Lewis in charge

Disgo dan 5 / under 521Oct2015

4:30 pm - 23 oct, 10:00 am @ YSGOL IAU JUNIOR SCHOOL

DISGO Dros 521Oct2015

5:30 pm - 22 oct, 11:30 am @ Ysgol Iau / Junior School

£2.00

Bl.3 CLWB CHWARAEON SPORTS CLUB22Oct2015

3:00 pm - 4:00 pm

Bl.4 GWEITHGAREDDAU URDD ACTIVITIES22Oct2015

3:00 pm - 4:00 pm

Urdd for the Year 4 children who are members of the Urdd Group.

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>