Ysgol Llangennech @LlangennechIau

07:51 RT @PTA_CRA_STRADE: @ysgoldewisant47 @YsgolyrHendy @YsgolPumHeol @YsgolFfwrnes @YsgolTrimsaran @YsgolyFelin @ParcyTywyn @LlangennechIau htt…

17 Jan Cerddiaith @LlangennechIau gyda @BBCNOW @BBCWales @UWTSD https://t.co/87sGUMdeuF

12 Jan RT @Llanellihoci: @YGBrynsierfel @LlangennechIau @ysgoldewisant47 @YsgolyFelin @YsgolFfwrnes @YsgolPumHeol @BrynSchool @YsgolBrynTeg1 https…

9 Jan RT @AddGorffStrade: @LlangennechIau Clwb Chwaraeon Cynradd yn dechrau Dydd Llun nesaf (16eg) i bl.5/6! Cofiwch dychwelyd y llythyron cyn gy…

7 Jan Welsh for the Family Weekend Penwythnos Cymraeg i'r Teulu. https://t.co/hXZn8oUb9J

Cylchlythyron diweddaraf

Latest Newsletters

 

Latest Newsletters

Plant bach newydd Derbyn 1 yn mwynhau gweithgareddau. 

Diolch i Gari Gofal

CYSYLLTWCH Â'R YSGOL OS AM BRYNU COED. 

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 106175

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Clwb Chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club24Jan2017

3:00 pm - 4:00 pm

Côr Bl. 4 i 6 / Year 4 to 6 Choir25Jan2017

3:05 pm - 4:30 pm @ Iau / Juniors

Mr Richards

Gwasanaeth dosbarth Mrs Armstrong Class Assembly27Jan2017

9:15 am - 9:30 am @ Parents welcome / croeso i rieni

Clwb Chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club31Jan2017

3:00 pm - 4:00 pm

Urdd Bl. 1 / Year 1 Urdd01Feb2017

2:50 pm - 4:00 pm @ Babanod

Côr Bl. 4 i 6 / Year 4 to 6 Choir01Feb2017

3:05 pm - 4:30 pm @ Iau / Juniors

Mr Richards

Clwb Chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club07Feb2017

3:00 pm - 4:00 pm

Urdd Bl. 1 / Year 1 Urdd08Feb2017

2:50 pm - 4:00 pm @ Babanod

Côr Bl. 4 i 6 / Year 4 to 6 Choir08Feb2017

3:05 pm - 4:30 pm @ Iau / Juniors

Mr Richards

Clwb Chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club14Feb2017

3:00 pm - 4:00 pm

Urdd Bl. 1 / Year 1 Urdd15Feb2017

2:50 pm - 4:00 pm @ Babanod

Côr Bl. 4 i 6 / Year 4 to 6 Choir15Feb2017

3:05 pm - 4:30 pm @ Iau / Juniors

Mr Richards

Gwasanaeth dosbarth Ms Morris class assembly17Feb2017

9:15 am - 9:30 am @ Croeso i rieni / parents welcome

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>