Moeswers y mis


Ysgol Llangennech @LlangennechIau

16 Jul RT @ChristianNewma9: Lots more @WelshAmbulance engagement activities in Carmarthenshire this week. Wednesday staff visited @LlangennechIau…

14 Jul Llongyfarchiadau Llinos! #tîmDyfed #athletau Congratulations Llinos! #Dyfed #athletics https://t.co/Ecj1jhugA6

14 Jul Diolch yn fawr i Phil @dance_kingdom a Tiana (bl6) am ddangos eu doniau. Thanks to Phil and Tiana(yr6) #Dancetastic! https://t.co/VL6WbdDGof

14 Jul RT @Talicath: @LlangennechIau Da iawn i bawb am y gwasanaeth gadael blwyddyn 6 bore 'ma.Gwasanaeth arbennig 😀

6 Jul Prynhawn perffaith i'r mabolgampau.Diolch bawb am gefnogi.A great afternoon for our sportsday.Thanks for supporting! https://t.co/5gQ42Q6Wlj

30 Jun Masnach Deg @LlangennechIau Fair Trade . https://t.co/7g0Bd1Lc2H

29 Jun Good luck to the #choir on Friday-part of a UK children's choir in a concert in Manchester to remember 100 years since the #BattleoftheSomme

29 Jun Pob lwc i'r côr ar ddydd Gwener-canu ym Manceinion fel rhan o gôr plant y Deyrnas Unedig i gofio can mlynedd ers #BrwydrYSomme. 🎶

28 Jun Congratulations to everyone at the school on achieving the #fairtrade #FairAchiever certificate once more.Excellent. https://t.co/tMKLLsu3qJ

28 Jun Llongyfarchiadau i'r ysgol gyfan ar ennill tystysgrif #masnachdeg #FairAchiever eto eleni. Gwych. https://t.co/Wj2Cl5wdbV

Cylchlythyron diweddaraf

Latest Newsletters

There are currently no newsletters.

 

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

DIOLCH ARBENNIG I IWAN A DAFYDD STEPHENS AM YR AWYRLUNIAU

Website Hits: 89534

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Gwyliau Haf / Summer Holidays21Jul2016

4:00 pm - 31 aug, 4:30 pm

HMS / INSET - Dim plant / No children01Sep2016

5:00 pm - 5:30 pm

HMS / INSET - Dim plant / No children02Sep2016

5:00 pm - 5:30 pm

Trawsgwlad Sir Gâr / Carmarthenshire Cross Country22Sep2016

4:30 pm - 5:30 pm @ Cae Sioe Nantyci Showground

4.30 p.m. Year 3 Boys 5.30 p.m. Year 5 Boys 4.45 p.m. Year 3 Girls 5.40 p.m. Year 5 Girls 5.00 p.m. Year 4 Boys 5.50 p.m. Year 6 Boys 5.15 pm Year 4 Girls 6.00 pm Year 6 Girls The first 10 in each race will receive awards and the first 3 teams in each race as well (first 3 members of school to score). There will be an entry fee of £3 per team.

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>