Moeswers y mis

 AMYNEDD :

Y gallu i fod yn amyneddgar.

Amynedd i aros tro  a gwrando ar eraill.

Amynedd gyda chi eich hun pan nad yw pethau'n mynd fel a gynlluniwyd - peidio bod yn rhwystredig.

Amynedd at eraill

Derbyn mai nid nawr yw'r amser gorau ar gyfer popeth.

 

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

 

Website Hits: 18679

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

GWYLIAU NADOLIG / CHRISTMAS HOLIDAYS22Dec2014

CHILDREN BACK / PLANT NOL05Jan2015

INSERVICE TRAINING FOR STAFF12Jan2015

DUE TO THE COURSE PROVIDER WE HAVE HAD TO CHANGE THE IN SERVICE TRAINING DATE. THE SCHOOL WILL BE TRAINING STAFF ON LITERACY AND NUMERACY PLANNING. SINCERE APOLOGIES FOR THIS.

Stringbuilders12Jan2015

16:00 pm - 17:30 pm

Stringbuilders19Jan2015

16:00 pm - 17:30 pm

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>