Moeswers y mis


Ysgol Llangennech @LlangennechIau

22 Jul RT @Yeederbaall: Thanks to @LlangennechIau for the wonderful education and opportunities. Lili's gonna miss you. http://t.co/kjxE8csj4F

14 Jul @rlloydpr diolch yn fawr am y geiriau caredig. Thank you for your very kind words in your review. Glad you enjoyed our choir's performances.

14 Jul RT @rlloydpr: Review of @corllanelli @LlangennechIau @AledHall @RhysMeirion @AledPentremawr concert in Llanelli - http://t.co/i9sKKeac1G

13 Jul RT @StephenGreene7: 1 week until @SCFCCommunityTr Soccer Camps, book online now! @ParcyTywyn @YsgolyrHendy @LlangennechIau @YsgolPumHeol ht…

13 Jul RT @AledPentremawr: @LlangennechIau @AledHall @RhysMeirion @Jefforg @corllanelli Ac mi oedd hi yn brofiad i ni hefyd gael canu gyda enillw…

13 Jul RT @corllanelli: The award-winning children of @LlangennechIau Llangennech Junior School were a real hit @corllanelli concert http://t.co/E…

13 Jul RT @rlloydpr: The award-winning children of @LlangennechIau Llangennech Junior School were a real hit @corllanelli concert http://t.co/HiU6…

13 Jul RT @AledHall: Noson a hanner nithwr, cyngerdd @corllanelli gyda @LlangennechIau @Jefforg .Canolfan Selwyn Samuel yn orlawn a chynulleidfa W…

12 Jul Roedd hi'n bleser i ganu yn yr un cyngerdd â #TriTenorCymru, @AledHall @AledPentremawr @RhysMeirion @Jefforg, a @corllanelli heno. #profiad😀

12 Jul RT @Jefforg: @LlangennechIau - excellent singing tonight by these kids. Keeping the standards of Welsh choral singing up!

 

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ffair Haf Babanod Llangennech

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

DIOLCH ARBENNIG I IWAN A DAFYDD STEPHENS AM YR AWYRLUNIAU

Website Hits: 48701

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

HMS / INSET No school for children01Sep2015

9:00 am - 3:30 pm

Ysgol yn ail ddechrau / school starts02Sep2015

9:00 am - 3:30 pm

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>